Zondag 22 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Geplaatst op 12 nov 2020

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we altijd de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Door hun namen te noemen en hun foto te laten zien brengen we hen, te midden van hun nabestaanden en te midden van de gemeente, weer liefdevol in herinnering. Nabestaanden steken in die dienst een gedachteniskaars aan de Paaskaars aan en zetten die op de kaarsentafel op het liturgisch centrum. Zo symboliseren we ook dat het licht van Christus sterker is dan de dood en we bidden dat dat licht de nabestaanden tot steun en verlichting mag zijn op hun verdere levenspad. En zo strekken we ons ook al uit naar het feest van het Licht met Kerst.
Ook dit jaar zullen we dit op deze manier doen.
Familie van de overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar zullen op 22 november op deze manier in de dienst aanwezig zijn.

In andere jaren was er in die dienst ook altijd ruimte voor gemeenteleden om een kaars aan te steken voor iemand die langer geleden is overleden of niet tot onze gemeente behoort, maar met wie wel een liefdevolle verbinding aanwezig was.
Vanwege de coronamaatregelen is dit op 22 november maar in heel beperkte mate mogelijk. Er mogen immers niet meer dan 30 kerkgangers in de kerkzaal aanwezig zijn. Naast de familie van de overleden gemeenteleden is er helaas dus maar beperkte ruimte voor andere gemeenteleden. Die beperkte ruimte is inmiddels al ingevuld.

Omdat in andere jaren veel gemeenteleden in deze dienst aanwezig waren en een kaarsje aanstaken aan de Paaskaars, hebben we met de pastorale ouderlingen gezocht naar een mogelijkheid om hier toch ruimte voor te maken.
Dat doen we als volgt.
Op zondag 22 november zal van 13.00 tot 16.00 uur de kerk open zijn en zal de Paaskaars branden. Ieder die wil kan dan naar de kerk komen en via de Korenaar de kerkzaal van achteruit binnenlopen naar voren, daar een kaarsje aansteken aan de Paaskaars, deze op de kaarsentafel zetten en een poosje plaatsnemen op één van de voorste stoelen of banken om te denken aan geliefden of aan mensen die het Licht van Christus extra nodig hebben.
Er zullen telkens enkele ouderlingen of diakenen aanwezig zijn.
Ook dan zullen we ons aan het maximum van 30 mensen per zaal moeten houden en aan de 1,5 meter afstand. Ook vragen we van ieder tijdens het lopen in het gebouw een mondkapje te dragen.

We hopen dat we zo ruimte kunnen geven aan ieder die een geliefde wil gedenken.
We zullen deze mogelijkheid ook open stellen voor anderen dan leden van onze gemeente, omdat we denken dat meerderen in de Sleeuwijkse samenleving hier troost uit kunnen putten. Graag willen we ons kerkgebouw ook voor hen open stellen.

Namens het moderamen,
Gijsbert van der Beek.