Zondag 21 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Geplaatst op 09 nov 2021

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we altijd de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Door hun namen te noemen en hun foto te laten zien brengen we hen, te midden van hun nabestaanden en te midden van de gemeente, weer liefdevol in herinnering. Nabestaanden steken in die dienst een gedachteniskaars aan de Paaskaars aan en zetten die op de kaarsentafel op het liturgisch centrum. Zo symboliseren we ook dat het licht van Christus sterker is dan de dood en we bidden dat dat licht de nabestaanden tot steun en verlichting mag zijn op hun verdere levenspad. En zo strekken we ons ook al uit naar het feest van het Licht met Kerst.
Ook dit jaar zullen we dit op deze manier doen.
Familie van de overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar zullen op 21 november op deze manier in de dienst aanwezig zijn.

In andere jaren was er in die dienst ook altijd ruimte voor gemeenteleden om een kaars aan te steken voor iemand die langer geleden is overleden of niet tot onze gemeente behoort, maar met wie wel een liefdevolle verbinding aanwezig was.
Vanwege de coronamaatregelen is dit op 21 november tijdens de dienst nog niet mogelijk.
Maar net als vorig jaar willen we daar op 21 november wel de ruimte voor geven en wel van 11.30 – 13.30 uur.
Ieder die wil kan dan via de Korenaar de kerkzaal van achteruit binnenlopen naar voren, daar een kaarsje aansteken aan de Paaskaars, deze op de kaarsentafel zetten en een poosje plaatsnemen op één van de voorste stoelen of banken om te denken aan geliefden of aan mensen die het Licht van Christus extra nodig hebben.
Er zullen telkens enkele ouderlingen of diakenen aanwezig zijn.
Mensen die op 21 november in de dienst aanwezig zijn kunnen dat spoedig na de kerkdienst doen, maar verder is iedereen welkom om er speciaal voor naar de kerk te komen.
Koffie en thee kunnen we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas niet aanbieden.

We hopen dat we zo ruimte kunnen geven aan ieder die een geliefde wil gedenken.
We zullen deze mogelijkheid ook open stellen voor anderen dan leden van onze gemeente, omdat we denken dat meerderen in de Sleeuwijkse samenleving hier troost uit kunnen putten. Graag willen we ons kerkgebouw ook voor hen open stellen.

Namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek.