Witte Donderdag, doel van Avondmaalscollecte

Geplaatst op 01 apr 2023

Op 6 april a.s. collecteert de Diaconie voor; Gain Nederland.
Gain Nederland verzorgt onder andere transporten met hulpgoederen naar landen zoals
Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Syrië en Libanon. Deze hulpgoederen bestaan uit
voedsel, kleding, medicijnen en speelgoed.
Ook ondersteunt Gain projecten in Zuid-Afrika en Siërra Leone als de bouw van
scholen, waterprojecten en schoenendoosacties voor kinderen.
Graag zien wij uw bijdrage tegemoet in de collectezak of door overmaking van uw gift
aan de Diaconie. Dit kan op het rekeningnummer van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769, onder vermelding van Gain Nederland.
Hartelijk dank voor uw gift!
de Diaconie