Week voor gebed om de eenheid

Geplaatst op 07 jan 2021

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen.

Vanwege de beperkende maatregelen rondom de coronacrisis kunnen we helaas geen gebedsbijeenkomsten organiseren.
Graag willen we u oproepen toch mee te bidden in deze week.
Dit kan met een gebedenboekje waarin voor iedere dag  een korte overdenking staat.
Het biedt de mogelijkheid om alleen of met z’n tweeën of drieën bij elkaar te komen voor gebed. Bidden kan natuurlijk ook op andere manieren, een gebedswandeling bijvoorbeeld.
Bid voor hen die letterlijk of figuurlijk op uw pad komen.

Wanneer u interesse heeft in het gebedenboekje kunt u contact opnemen met Joke van der Beek.
Via mail: jokevanderbeek@freeler.nl of
Via telefoon: 06 44 63 01 28