Voorlopig alleen online diensten met één kleine uitzondering voor de kinderen op eerste Kerstdag

Geplaatst op 22 dec 2021

Beste gemeenteleden,

De landelijke overheid heeft een lockdown afgekondigd tot in ieder geval 14 januari 2022.
In samenspraak met de overheid heeft onze landelijke PKN aan de plaatselijke kerken het volgende advies gegeven:

  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
  2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).

We hebben ons de afgelopen dagen binnen het moderamen en binnen de kerkenraad bezonnen op de vraag hoe we dit advies in onze situatie het beste kunnen opvolgen.
We hebben na overleg het volgende besloten:

  1. Zolang de lockdown duurt zijn onze diensten online en zijn er naast de medewerkers aan de dienst geen bezoekers in de kerkzaal aanwezig,
  2. maar met één kleine uitzondering voor eerste Kerstdag. Op die dag mogen de kinderen van de zondagschool aan het begin van dienst wel in de kerkzaal aanwezig zijn voor de afsluiting van het adventsproject. Daarna gaan ze voor hun eigen kerstfeest naar de grote zaal van de Koren-aar.
    De ouders van de kinderen van de zondagschool kunnen hun kinderen op eerste Kerstdag dus wel brengen en na de dienst weer ophalen, maar ze moeten de dienst verder thuis via de stream volgen.

We hopen dat we met deze beslissing zo goed mogelijk rekening hebben gehouden met alle diverse meningen en gevoelens die er ook in onze kerkgemeenschap zijn.

We wensen u allen, ondanks de beperkingen die deze tijd kent, goede Kerstdagen toe en we spreken de hoop dat het Licht van Kerst ook onze dagen en onze paden mag verlichten!

Met vriendelijke groet,
Gijsbert van der Beek.