Viering van het Avondmaal op 14 februari

Geplaatst op 30 jan 2021

Op zondag 14 februari kunnen er naar verwachting nog steeds geen bezoekers aanwezig zijn in de kerkdienst. Voor die zondag staat de viering van het Heilig Avondmaal gepland.
In de kerkenraad hebben we besproken of dit door kan gaan of niet.
We hebben besloten de viering van het Avondmaal op 14 februari juist wel door te laten gaan.
We merken namelijk dat er in de gemeente behoefte aan is. En omdat er in de kerkzaal zelf niemand mee kan vieren, kan het goed coronaproof. Verder is er ook geen verschil tussen gemeenteleden die toevallig wel of toevallig niet in de dienst aanwezig kunnen zijn.
We zijn in die zin allemaal gelijk omdat niemand het Avondmaal in de kerk mee kan vieren.
In de kerk zal ds. Adrian Blom dus alleen het Avondmaal bedienen, maar juist gericht op iedereen die thuis de dienst meebeleeft. We hopen dan ook dat velen thuis het Avondmaal mee zullen vieren en dat we zo op afstand toch de verbondenheid met onze Heer en met elkaar mogen ervaren. Iedereen zal dan uiteraard zelf voor brood en wijn moeten zorgen.

We geven u daarbij de volgende suggesties.
Als u op 14 februari het Avondmaal mee wil vieren met de dienst in de kerk, dan moet u dus enige voorbereidingen treffen door vooraf enkele stukjes brood te snijden en op bijvoorbeeld een schaaltje klaar te leggen. Daarnaast enkele glaasjes wijn of druivensap. U hoeft daar uiteraard niet speciaal witbrood of avondmaalswijn voor in huis te halen. Het brood is het symbool voor het lichaam van Christus en de wijn voor het bloed van Christus. Het gaat daarbij om de symboliek en de betekenis daarvan. Welk soort brood of welke soort wijn is daarbij niet van belang.
Wij denken dat het de intensiteit van de viering ten goede komt als u voordat de dienst begint alles netjes klaar zet, ongeveer net zoals we dat in de kerk gewend zijn.
Dominee Blom zal na het uitspreken van het tafelgebed zelf brood en wijn nemen en vervolgens een moment ruimte maken in de dienst zodat iedereen thuis de gelegenheid heeft brood en wijn te nemen.
Na de dienst kunt u dan alles, net zoals we in de kerk gewend zijn, weer opruimen.
Heel kort samengevat: u bent voor een keer zelf diaken in uw eigen huis.

We geven u verder in overweging om één ander persoon uit onze kerkgenootschap bij u uit te nodigen om het Avondmaal samen met u te vieren.
Volgens de coronamaatregelen mag u één gast ontvangen. Uiteraard moet u zelf zorgvuldig afwegen of het in uw woning coronaproof kan. Belangrijk is daarbij bijvoorbeeld aparte glaasjes voor de wijn en aparte schoteltjes voor het brood.
We willen geenszins druk uitoefenen om dit op grote schaal te doen, maar waar mogelijk kan het zeker een verrijking zijn om zo in heel kleine kring toch met elkaar het Avondmaal te vieren.

We hopen dat we zo een fijne Avondmaalsviering mogen beleven.

Als kerkenraad zijn we ook wel benieuwd hoe u het ervaart om op deze wijze Avondmaal te vieren. Laat het ons gerust weten, want het helpt ons om goede beslissingen te nemen bij volgende gelegenheden.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek