Vesper op zondag 16 oktober om 17.00 uur

Geplaatst op 29 sep 2022

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem trekken samen op in “De Kerk, daar zit muziek in”.

De eerstvolgende keer zal zijn op zondagmiddag 16 oktober om 17.00 uur een Vesper in het Hervormde kerkgebouw.
Een Vesper is een vrij korte gebedsdienst volgens een vast stramien met liederen, lezingen en gebeden. Er is veel zang en een zeer korte overdenking.
We benutten voor deze Vesper op 16 oktober teksten en liederen die zijn aangereikt door het Centrum voor de Kerkzang: nieuwe muziek speciaal bedoeld voor de periode rond de oogsttijd. Dit sluit perfect aan bij het PKN-thema ‘Aan tafel!’
Behalve nieuwe muziek, in de traditie van het Liedboek, worden ook bekende liederen in samenzang gezongen door een speciaal samengesteld gelegenheidskoor met Gereformeerde en Hervormde deelnemers. Er wordt door het koor drie- en vierstemmig gezongen onder leiding van Henk van Andel. Verdere medewerkenden zijn Dirk Luijmes, orgel, en Marja van Heelsum, dwarsfluit.

We hopen met deze nieuwe vorm bij te dragen aan het brede palet van vieringen in onze kerken met veel ruimte voor zang en muziek.
Voor de Hervormde gemeente is het de enige dienst die zondag, voor de Gereformeerde kerk is er een ochtenddienst in de Ontmoetingskerk.

Van harte welkom bij dit gezamenlijke project van Hervormd en Gereformeerd!

NB:
– om vast te noteren: op 27 november om 18.30 uur wordt in het kader van “De Kerk, daar zit muziek in” als begin van de adventstijd de cantate “Nun Komm der Heiden Heiland” van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd.
– In het voorjaar van 2023 willen we graag een keer een gospeldienst houden.

Henk van Andel en Gijsbert van der Beek