Verhuur- en consumptieprijzen

Het College van Kerkrentmeesters heeft tijdens de vergadering van februari jl. besloten de huurprijzen opnieuw vast te stellen.
De sterk gestegen energieprijzen en het feit dat de huurprijzen al twee jaar ongewijzigd zijn gebleven was de aanleiding voor de aanpassingen.
De bij ons bekende huurders zijn inmiddels al geïnformeerd.

Ook de consumptieprijzen zijn per 1 juli gewijzigd.

Een volledig overzicht geven wij graag aan u door.

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met dhr. Bas Udo.