Vergaderschema

Het College van Kerkrentmeesters vergadert maandelijks
m.u.v. de maanden augustus en december.
We vergaderen op maandagavond.

Het vergaderschema voor 2022:

17 januari
14 februari
14 maart
dinsdag 12 april
9 mei
20 juni
11 juli
26 september
17 oktober
21 november

Mocht u een vraag, een suggestie of een opmerking hebben, dan ontvangen we die graag op het mailadres kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.

Op de eerstvolgende vergadering wordt uw bericht besproken en kunt u daarna een antwoord van ons verwachten.