Veertigdagentijd en Pasen 2022 ‘Alles komt goed?!’

Geplaatst op 20 feb 2022

De Veertigdagentijd loopt in 2022 van woensdag 2 maart (Aswoensdag) tot en met zaterdag 16 april (Stille zaterdag). Op zondag 17 april is het Pasen.

Het thema voor de veertigdagentijd is Alles komt goed!. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.
Met het thema Alles komt goed?! staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is.
Tegelijk is Alles komt goed?! een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van wat we hebben gekregen.
De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan.
In Matteüs 25: 35-36 zet Jezus deze werken op een rijtje:
“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden Mij.
Ik was ziek en jullie bezochten Mij,
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.”
En Hij zegt erbij: “Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij.”
Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doet u mee?

Zoals u gewend bent, zijn er tal van mogelijkheden om daadwerkelijk mee te doen tijdens de veertigdagentijd.
Hieronder volgt een aantal opties:

Veertigdagentijdkalender
De Petrus veertigdagentijdkalender 2022 daagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Heeft u de kalender nog niet in uw bezit?
U kunt de kalender gratis aanvragen via de website van Kerk in Actie;  https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Spaardoosje
Voor ieder huishouden is er ook dit jaar weer een spaardoosje beschikbaar. Het doosje kan bij u thuis centraal staan tijdens de veertigdagentijd.
Met het spaardoosje sparen groot en klein, iedere dag, veertig dagen lang.
Er zit een spaardoosje bij Kerkklanken maar ze liggen ook in de hal van de Koren-aar om mee te nemen.
Met Pasen worden de gevulde doosjes meegenomen naar de kerk.
Mocht dat tegen die tijd nog niet mogelijk zijn dan kunt u het geld uit het spaardoosje overmaken. Hierover wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.

Paasgroetenactie voor gevangenen
Ook dit jaar willen we weer meedoen met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie.
We sturen een kaart met een bemoedigende groet naar gedetineerden en tbs’ers in Nederland en Nederlandse gevangen in het buitenland.
Tijdens  een zondagse kerkdienst in de gevangenis krijgt iedere aanwezige een eigen kaart met daaraan vast een lege kaart met postzegel die de gedetineerde zelf naar iemand kan sturen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling, die van deze paasgroet uitgaat.
Op zondag 6 maart a.s. heeft u gelegenheid om een kaart te schrijven in de Koren-aar.
Als u het moeilijk vindt om een eigen groet te formuleren , hebben we enkele tekstvoorbeelden liggen.
De kosten voor de postzegels zijn voor rekening van de diaconie.
De actie loopt tot 9 maart a.s.
Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten te bezoeken, maar wilt u wel graag een paasgroet sturen, bel of mail dan naar diaken Marianne Hartman. Zij zorgt dan dat u alsnog een kaart krijgt:  0183-302346 / mariannehartman1957@gmail.com.

Vastenkaart
Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen. Met de vastenkaart kunt u in de Veertigdagentijd elke week op een andere manier vasten. U ziet een week af van bijvoorbeeld het eten van vlees of doet juist iets extra’s, zoals een kaartje sturen.
Het geld dat u (be)spaart kan in het spaardoosjes gestopt worden.
De vastenkaart wordt rondgebracht met Kerkklanken maar ze liggen ook in de hal van de Koren-aar om mee te nemen.

Kruisweg
De kruisweg staat al in een eeuwenlange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 (soms 15) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven. De laatste jaren komt het ‘lopen’ van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling.
Kerk-Anders verzorgt op maandag 11 april a.s. om 20.00 uur een Kruisweg in de kerkzaal Hervormde Gemeente. Kerk-Anders maakt gebruik van materiaal dat door vooral moderne kunstenaars is gemaakt. Zij doen dit met behulp van een presentatie, waarbij na iedere ‘statie’ een gedicht of gebed wordt uitgesproken, een keervers wordt gezongen of geluisterd wordt naar een muzikaal ensemble.

Kindernevendienst en Zondagsschool
We lezen verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren?
In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.
Alle kinderen krijgen weer een gezinsboekje om zowel thuis als in de kerk aan de slag te gaan met dit feestelijke thema.

Mocht u vragen hebben over een van bovenstaande opties? Neem dan contact op met:
Marlies van der Burg               mevdburg@outlook.com        06-34142559