Veel heil en zegen voor 2022

Geplaatst op 01 jan 2022

Namens de kerkenraad wensen we u allen een goed 2022 toe.
Dit jaar kunnen we helaas wederom geen nieuwjaarsbijeenkomst houden na de eerste dienst in januari, want voorlopig tot en met 9 januari kunnen we geen bezoekers in of na de dienst verwelkomen.
We hopen van harte dat we spoedig daarna wel weer bezoekers mogen verwelkomen en dat we in de loop van het jaar weer iedereen welkom mogen heten in onze diensten.
We weten dat velen de diensten online volgen of later op de zondag bekijken. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid, want zo kunnen we toch met elkaar verbonden blijven.
Maar er gaat natuurlijk niets boven elkaar echt ontmoeten in levende lijve. Zo gouw het weer verantwoord kan en is toegestaan zullen we dat weer gaan doen. We hopen dat we dan weer velen kunnen ontmoeten in de diensten, bij het koffiedrinken, bij gespreksgroepen, bij gemeentebijeenkomsten en zomaar bij elkaar op de koffie.

De kerkenraad hoopt dat u ondanks de beperkingen van dit moment Gods heil en zegen mag ervaren in 2022. Wij wensen het u in ieder geval van harte toe.

Gijsbert van der Beek