Vanaf Pinksteren weer 30 bezoekers! Informatie over aanmelden

Geplaatst op 20 mei 2021

Langzaamaan neemt het aantal besmettingen met het Coronavirus af en zijn steeds meer mensen ingeënt. De landelijke PKN heeft daarom geadviseerd om weer 30 bezoekers toe te laten in de diensten als dat plaatselijk ook mogelijk is.
We hebben met de Gereformeerde Kerk in Sleeuwijk overlegd om hierin zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Gezamenlijk hebben we besloten vanaf Pinksteren, zondag 23 mei, weer 30 bezoekers per dienst toe te laten.
Vanaf die datum is het volgens ons verantwoord dat te doen, tenzij het aantal besmettingen onverhoopt weer zou stijgen. Daarnaast is Pinksteren ook een mooi kerkelijk moment om dat te doen.
Uiteraard moeten binnen het kerkgebouw de coronaregels worden nageleefd.
Zo is er het dringende verzoek om een mondkapje te dragen als u in het kerkgebouw komt. Alleen als u op uw zitplaats in de kerkzaal zit mag het mondkapje af. Zingen door de gemeente kan helaas nog steeds niet, alleen door vier voorzangers. Verder blijft het zaak zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarom vragen we ook de jas mee te nemen naar de kerkzaal en niet aan de kapstok te hangen. Koffie drinken na de dienst in het kerkgebouw kan helaas ook nog niet.
Dat zijn veel beperkingen, maar laten we ook dankbaar zijn voor wat wel kan: vanaf Pinksteren elke week weer 30 gemeenteleden die de dienst bij kunnen wonen èn de mogelijkheid de dienst direct om 10.00 uur live mee te maken via de livestream of later te bekijken en beluisteren, beide via de link op de website.
Ook is vooraf aanmelden weer noodzakelijk. Dat kan net als voorheen tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag bij Cees Reemst per e-mail naar rfs@planet.nl of telefoon: 06 28 889 223. Bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal aanwezigen van 30 wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de betrokken diensten. Gemeenteleden die zich aanmelden krijgen tijdig te horen of ze inderdaad de dienst kunnen bijwonen. Vermeld daarom ook bij voorkeur uw telefoonnummer bij het aanmelden. Vooralsnog kan helaas het gebruik van de kerkauto niet worden aangeboden.

Verder is een kleine commissie bezig om nog wat extra’s rond Pinksteren te doen, maar dan buiten zodat nog meerderen dan de 30 bezoekers van de dienst elkaar weer (met respectering van de coronaregels) kunnen ontmoeten. Daarover leest u binnenkort elders op de website.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek.