Vanaf 7 maart weer zingen door vier voorzangers, maar nog geen bezoekers

Geplaatst op 28 feb 2021

Op 26 februari werden we als kerkenraad enigszins verrast door een bericht van de landelijke PKN.
Uit dat bericht citeren we hier het hieronder cursief afgedrukte gedeelte:

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. We adviseren dit advies in uw lokale context op een passende wijze te overwegen en te concretiseren.
Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent. “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus landelijk scriba De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren:

  • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage.

De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang:

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.

We hebben dit advies eerst als moderamen overwogen en daarbij ook overleg gehad met het moderamen van de Gereformeerde kerk.
Daarna hebben we het gedeeld met de gehele kerkenraad.
Het resultaat is dat we het advies met betrekking tot het zingen wel overnemen en dat er daarom vanaf zondag 7 maart weer telkens vier voorzangers zullen zijn.
Het advies met betrekking tot het weer toelaten van maximaal 30 bezoekers vinden we op dit moment binnen onze kerkelijke gemeente nog te risicovol en niet verstandig gezien de aantallen besmettingen en de maatschappelijke discussies. Dat advies zullen we op dit moment daarom nog niet overnemen.
Op 25 maart hebben we onze eerstkomende kerkenraadsvergadering. Dan zullen we het advies opnieuw bekijken tegen de achtergrond van de situatie zoals die dan is.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek