Vanaf 23 januari weer maximaal 50 bezoekers

Geplaatst op 19 jan 2022

Na de persconferentie van de regering van 14 januari is er op 18 januari van de landelijke PKN een nieuw advies gekomen over de kerkdiensten op en vanaf 23 januari.
Na overleg binnen de kerkenraad en met de gereformeerde kerk hebben we het volgende besloten voor de diensten vanaf 23 januari:

• Vanaf zondag 23 januari kunnen weer maximaal 50 mensen toegelaten worden in de dienst. Gezien het te verwachten aantal mensen is reservering niet nodig.
• De banken worden (zoals we gewend waren) om en om gebruikt.
• Iedereen draagt een mondkapje zolang men loopt en houdt zo goed mogelijk afstand tot anderen dan de eigen gezinsleden.
• De vier voorzangers blijven nog even; het slotlied en het Amen worden ingetogen meegezongen.

Na de persconferentie van 25 januari en na kennisname van de adviezen van de PKN daarop volgend bekijken we wat we verder kunnen verruimen.

Gijsbert van der Beek