Vakantiebureau; bijzondere vakanties voor senioren met en zonder zorgbehoefte.

Geplaatst op 02 feb 2023

De Diaconie wil graag het vakantiebureau onder de aandacht brengen;
Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet
buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met en steun
van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor
mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend
is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk
karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond,
toegankelijk. Men viert vakanties in een van onze drie eigen (aangepaste)
of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland. Ook zijn
de vakanties bedoeld voor mantelzorgers met hun dementerende partner.
Voor meer informatie en/of boeking van een dergelijke vakantie verwijzen
wij u naar de website van het vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl.