Uitnodiging pannenkoekenmaaltijd 14 april 2023

Geplaatst op 14 mrt 2023

Uitnodiging

Vrijdag 14 April 2023

De diaconie van de Hervormde Gemeente nodigt

 iedereen uit om gezellig

Pannenkoeken te komen eten!

We verwachten u tussen 10.30 uur en 11.00 uur in

 de Koren-aar van de Hervormde kerk.

Dan drinken we eerst koffie of thee met wat lekkers.

Om circa 12.30 uur worden de pannenkoeken geserveerd.

Na de maaltijd gaat een ieder weer naar huis.

Gemeenteleden van 8o jaar of ouder worden persoonlijk

door de wijkmedewerkster uitgenodigd.

Bent u jonger dan 80 jaar? Dan kunt u zich zelf opgeven door te bellen naar;

Marianne Hartman, 0183-302346, of te mailen naar mariannehartman1957@gmail.com.

Wilt u iemand meenemen? Gezellig, iedereen is welkom!

 Dit wel graag even doorgeven.

We kunnen er eventueel voor zorgen dat u wordt opgehaald en weer wordt thuisgebracht.

We verheugen ons op een gezellige maaltijd. Tot dan!

Diaconie Hervormde Gemeente Sleeuwijk.