Uit de kerkenraad van 24 maart 2022

Geplaatst op 30 mrt 2022

Beste gemeenteleden,

Nu de coronaperikelen van lieverlee achter ons liggen kunnen we weer zo veel mogelijk terugkeren naar de normale manier van gemeente zijn. We hopen ook dat velen weer naar de diensten in ons kerkgebouw zullen komen.
Het streamen van de diensten gaat wel door, zodat iedereen die door wat voor reden ook niet in de kerk aanwezig kan zijn de dienst toch kan volgen of later terug kan kijken.

Op 24 maart hebben we er in de kerkenraad over gesproken en hebben we het volgende besloten:

  • Als er zoveel mensen in de dienst zijn dat de predikant achter de liturgische tafel niet voor iedereen goed zichtbaar is gaat de predikant bij de preek weer op de preekstoel staan.
  • Na Pasen (dwz na de projecttijd) gaan we met de liturgie weer terug naar de pré-coronatijd, dus oa met een drempelgebed door de ouderling van dienst en een gebed bij de opening van de Schrift.
  • Tijdens het slotlied mogen ouders als ze dat zelf graag willen kinderen uit de crèche halen zodat ze bij de Zegen zijn in de kerkzaal.
  • De eerstvolgende avondmaalsviering is op witte donderdag 14 april as. Vanaf dan zullen we weer een lopende viering van het Avondmaal doen zoals we voor Corona gewend waren.
    Uit hygiëneoverwegingen zullen we in de toekomst niet meer uit één beker de wijn of het druivensap drinken, maar zullen we kleine individuele avondmaalsbekertjes of -glaasjes gebruiken met bijpassende dienbladen. Verder zal de voorganger de handen ontsmetten voordat hij het brood uitdeelt.

Verder zullen we op 15 mei een gemeentevergadering houden aansluitend op de ochtenddienst.

Tot slot willen we u melden dat er rond de zomer enkele vacatures zijn in de kerkenraad. Sommige vacatures bestonden ook dit jaar al, maar sommigen zijn nieuw.
Hieronder noemen we ze:

  • Pastoraal ouderling. De huidige drie pastorale ouderlingen blijven voorlopig nog, maar het zou erg fijn zijn als er iemand bij komt, die zo op een soepele manier kan gaan meedraaien.
  • Diaken. De huidige drie diakenen blijven voorlopig nog, maar versterking is zeker welkom.
  • Jeugdouderling. Marjolein Plomp stopt als jeugdouderling na vele jaren. We zoeken een opvolger die samen met Manon van Strien het team van de jeugdouderlingen vormt.
  • Ouderling-kerkrentmeester. Op dit moment zijn er twee ouderling-kerkrentmeesters, Martin Boot en Frank van Heelsum. Het minimum is echter drie. Daarom zoeken we een ouderling-kerkrentmeester.

Als u zelf wil overwegen één van deze taken te gaan vervullen of als u namen wil doorgeven van gemeenteleden die u geschikt vindt, dan kunt u contact opnemen met de scriba Elly de Munnik (06-53765918; op woensdag, donderdag en vrijdag pas na 16.00 uur) of de voorzitter Gijsbert van der Beek (06-21292085). U mag hen uiteraard ook gewoon aanspreken na een zondagse dienst.

Met vriendelijke groet,
Gijsbert van der Beek.