Solidariteitskas

Gemeenteleden,

Onlangs heeft u een envelop ontvangen met daarin een brief met informatie over de Solidariteitskas 2020.
Het ingesloten envelopje kunt u gebruiken om uw bijdrage in contanten schenken en deze te bezorgen
in de brievenbus van Tienhont 3 of af te geven aan één van de kerkenraadsleden of een kerkrentmeester.
In de maand juni willen we uw bijdrage graag ontvangen.
Ook dit jaar hopen we – net als vorige jaren – weer op een succesvolle actie.

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.