Solidariteitskas 2022

De kerkrentmeesters hebben inmiddels al voorbereidingen getroffen om de Solidariteitskas 2022 te organiseren.
Ook dit jaar wordt de inzameling gehouden in de maand juni.

U ontvangt daarvoor een brief, waarin u uitleg wordt gegeven over het doel van deze collecte.
Verder leest u informatie om uw bijdrage over te maken.
De collectanten bezorgen de brieven, maar nemen geen giften in ontvangst.
Een antwoordenvelopje kunt u gebruiken om een contante betaling te doen.

De brief ontvangt u vanaf maandag 6 juni 2022.
Als u op brief klikt ziet u de inhoud van de brief die u ook ontvangen hebt.

Van harte aanbevolen door de kerkrentmeesters.