Pinksteren en gemeentemiddag

Geplaatst op 24 apr 2021

Pinksteren en gemeentemiddag

Al meer dan een jaar hebben we geen live kerkdiensten kunnen bezoeken/vieren. We horen steeds vaker van gemeenteleden, dat ze het contact met andere gemeenteleden erg missen.

Voor de leden van de kerkenraad geldt dat ook. We kunnen helaas niet om de coronamaatregelen heen. Toch hebben we, in overleg met het moderamen, het plan opgevat om de Pinksterzondag (23 mei) zo te organiseren dat we elkaar kunnen ontmoeten.

We hopen dat er met Pinksteren weer meer mensen bij de kerkdienst mogen zijn. Na de dienst zouden er gemeenteleden kunnen aanschuiven, hopelijk buiten en anders coronaproof binnen voor koffie/thee/limonade met wat lekkers.

Omdat er met Pinksteren nogal wat gezinnen niet thuis zijn willen we op een later tijdstip een gemeentemiddag organiseren. We denken daarbij aan fiets- en wandeltochten, korte workshops bloemschikken of schilderen bijvoorbeeld, een kaartenactie, speciale kinderactiviteiten en dergelijke. Er is van alles mogelijk. Na afloop willen we met elkaar eten.

Als datum hebben we onder voorbehoud zaterdagmiddag 26 juni geprikt. Schrijft u deze datum alvast in u agenda?

Om de plannen als gemeente uit te voeren, willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij deze dag. Kunt u bijvoorbeeld iets lekkers bij de koffie bakken, een puzzelwandel/fietstocht uitzetten, een workshop geven, rijden voor mensen die zelf niet mobiel zijn. Laat het ons weten!

Alle hulp is welkom!

Een reactie kan gestuurd worden naar jeugd@hervormdsleeuwijk.nl of naar jokevanderbeek@freeler.nl

We houden u/jou op de hoogte!

Manon van Strien, Marjolein Plomp en Joke van der Beek