Overlijden mevr. Anna Krijna Molhoek-Schout

Geplaatst op 24 mrt 2023

Afgelopen maandag 20 maart is overleden mevr. Anna Krijna Molhoek- Schout.

Mevr. Molhoek was 98 jaar oud, één van onze oudste gemeenteleden.
Zij woonde al vele jaren in zorgcentrum Altenastaete te Werkendam.
Haar uitvaartdienst vindt op 24 maart plaats vanuit het kerkje bij de begraafplaats aan het Kerkeinde, aanvang 12.30 uur.

A.s. zondag zullen we in onze kerkdienst stil staan bij haar overlijden door het noemen van haar naam, het aansteken van een kaars aan de Paaskaars en het zingen van lied 961.

We condoleren haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie en wensen hen sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

Hartelijke groet, Liesbeth Verspui