Over de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 november

Geplaatst op 12 nov 2022

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we altijd de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Door hun namen te noemen en hun foto te laten zien brengen we hen, te midden van hun nabestaanden en te midden van de gemeente, weer liefdevol in herinnering. Nabestaanden steken in die dienst een gedachteniskaars aan de Paaskaars aan en zetten die op de kaarsentafel op het liturgisch centrum. Zo symboliseren we ook dat het licht van Christus sterker is dan de dood en we bidden dat dat licht de nabestaanden tot steun en verlichting mag zijn op hun verdere levenspad. En zo strekken we ons ook al uit naar het feest van het Licht met Kerst.
Ook dit jaar zullen we dit op deze manier doen.
Familie van de overleden gemeenteleden in het afgelopen kerkelijk jaar zullen op 20 november op deze manier in de dienst aanwezig zijn.

Daarnaast zal er in de dienst ook gelegenheid zijn voor alle andere aanwezigen om een kaars aan te steken voor dierbaren die ook hen ontvallen zijn.
Dat kan ook na de dienst tot 12.30 uur want tot zo lang zal de kerkzaal daarvoor open blijven.
Ieder die wil kan dan de kerkzaal binnenlopen, daar een kaarsje aansteken aan de Paaskaars, deze op de kaarsentafel zetten en een poosje plaatsnemen op één van de voorste stoelen of banken om te denken aan geliefden of aan mensen die het Licht van Christus extra nodig hebben.
Er zullen telkens enkele ouderlingen of diakenen aanwezig zijn.
Mensen die op 20 november in de dienst aanwezig zijn kunnen dat tijdens de kerkdienst doen of spoedig na de kerkdienst, maar verder is iedereen welkom om er speciaal voor naar de kerk te komen.

We hopen dat we zo ruimte kunnen geven aan ieder die een geliefde wil gedenken.

Namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek.