Orgelrenovatie

In 2001 heeft het orgel voor de laatste keer een grote onderhoudsbeurt gehad. En dat is al weer bijna 20 jaar geleden.
In 2017 heeft de fa. Reil een gedegen stembeurt uitgevoerd.
Naar aanleiding van deze stembeurt gaf de firma aan, dat we langzamerhand weer moet denken aan een volledige renovatie van het orgel. Ook van onze huidige organisten ontvingen steeds vaker signalen, dat het tijd wordt er aandacht aan te besteden.

Het College van Kerkrentmeesters heeft zelf niet de vakkennis om dit te beoordelen. In onze oren klinkt het orgel goed en dat geldt voor menig gemeentelid.
Desondanks hebben we gemeend er toch aandacht aan te besteden. We hebben daarom een onafhankelijke orgeldeskundige als adviseur aangetrokken, die ons met raad en daad terzijde kan staan.
Dhr. Rogér van Dijk hebben we voor deze renovatie als externe deskundige benoemd.
Ook zijn eerste kennismaking met het orgel gaf duidelijke taal.
De renovatie is geen luxe meer, maar is langzamerhand noodzakelijk geworden. Er is vervolgens een vergadering geweest, waarin ook de organisten hun wensen en tekortkomingen over het orgel kenbaar konden maken.
Vervolgens hebben we dhr. Van Dijk gevraagd een adviesrapport over het orgel op te stellen. Het is een gedegen rapport geworden, waarmee we een goede basis hebben
voor een toekomstige renovatie.
Het adviesrapport is te vergelijken met het schrijven van een bestek voor de bouw van een woning. Het rapport is ter kennisname doorgestuurd naar de Kerkenraad.

In overleg met dhr. Van Dijk hebben we 4 gerenommeerde orgelbouwers gevraagd een offerte uit te brengen op basis van het opgestelde rapport.
Op deze wijze zijn de offertes ook vergelijkbaar.
Alle vier orgelbouwers hebben voor het uitbrengen van een offerte kennisgemaakt met het orgel. Uit de gesprekken bleek opnieuw, dat er sprake is van belangrijk onderhoud.
Maar een tijdstip kon nog niet gegeven worden, want de wachtlijsten zijn behoorlijk lang.
In de zomer van 2019 hebben we de offertes ontvangen, waarin toch nog kleinere verschillen waren te constateren.
Dhr. Van Dijk heeft navraag gedaan bij de orgelbouwers om ons een goed vergelijkbaar overzicht te presenteren.
Daarbij heeft hij ons ook enkele aandachtspunten aangereikt.

Tijdens onze vergadering van 23 september 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters unaniem besloten op basis van de diverse deskundige adviezen in te stemmen met de volledige renovatie.

Vervolgens hebben we ons verzoek tot renovatie direct doorgezet naar de Kerkenraad.
Op de gemeentezondag van 10 november is er tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 aandacht besteed aan de orgelrenovatie. Door de aanwezige gemeenteleden werd
het voorstel instemmend beoordeeld.
Op de kerkenraadsvergadering van 28 november is ook de Kerkenraad unaniem akkoord gegaan met de volledige renovatie. Deze renovatie is vooral mogelijk geworden
door een ontvangen legaat.

Het is nu de taak voor het College van Kerkrentmeesters om deze renovatie onder deskundige begeleiding van dhr. Van Dijk uit te laten voeren.
Op dit moment is er zeker nog geen zicht op een tijdstip van uitvoering.
Uiteraard wordt het vervolg van de renovatie gepubliceerd.