Activiteiten

De hervormde gemeenschap Sleeuwijk is actief op vele vlakken. Lees hier meer over enkele van de activiteiten.

Lees meer over de volgende onderwerpen:

Bijbelavonden

Wij bespreken de schriftlezingen die in onze zondagse vieringen aan bod komen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de Koren-aar. Iedereen is welkom. Na een uur is er pauze. Om 21.30 uur stoppen we. Je hoeft niet alle avonden...lees verder

Gelegenheidskoor voor Goede Vrijdag 2023

Op Goede Vrijdag, 7/4-’23, wordt in de viering een gedeelte van het Oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ van Chris van Bruggen en Marijke de Bruijne uitgevoerd. Een koor, samengesteld uit gemeenteleden, vervult hierin een belangrijke rol. Speciaal gecomponeerde muziek begeleid...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

Kerk-anders

Programma Kerk-anders 2022/2023 Nadat we voorgaande seizoenen maar heel beperkt actief zijn geweest vanwege het corona-virus, zijn we begin 2022 weer gestart met onze activiteiten. We hopen het nieuwe seizoen zondervol te kunnen maken. Wel met de opmerking dat alles,...lees verder

Kerk hulpverleningsteam

Zoals u weet beschikt onze Hervormde Gemeente over een K.H.V. team. Om aan u te informeren wat wij doen hebben wij hieronder onze doelstellingen en taken weergegeven zoals ze zijn opgenomen als onderdeel van het ontruimingsplan. Tevens hierbij het ontruimingsplan wat...lees verder

Kerkbladen

Kerkbladen

Kerkklanken. Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen. Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij de scriba of rechtstreeks bij Maarten de Heus. E-mail: kerknieuws@live.nl Een jaarabonnement kost € 22,50...lees verder

KERKDIENSTEN 2022

Kerkdiensten oktober 2022: 30 oktober – ds. Adrian Blom Kerkdiensten november 2022: 6 november – ds. Adrian Blom – Dankdag 13 november – ds. mw. E. Visser, Rotterdam 13 november – 16.00 uur Schoolkerkdienst, Ontmoetingskerk – ds. mw. C. Flier 20...lees verder

Koren-aar

De bijgebouwen die onder deze naam worden geëxploiteerd, zijn gebleken uitermate functioneel te zijn. Niet alleen voor ons eigen gemeentewerk, maar ook voor de samenleving ter plaatse. In de Koren-aar zijn 4 zalen voor allerlei activiteiten voor groepen van 5...lees verder