Activiteiten

De hervormde gemeenschap Sleeuwijk is actief op vele vlakken. Lees hier meer over enkele van de activiteiten.

Lees meer over de volgende onderwerpen:

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

Kerk-anders

In de kerk draait alles om ‘vieren’ en ‘leren’. Op zondag in de kerk vieren we dat God een weg voor ons heeft uitgezet, vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Doordeweeks denken we erover na hoe...lees verder

Werelddiaconaat

Zoals u wellicht al heeft gelezen in Kerkklanken of op de beamer, heeft de ZWO in overleg met de beide diaconieën besloten om zichzelf als taakgroep op te heffen per 31 december 2019. De taken van de ZWO worden afzonderlijk...lees verder