Komende weken doorgroeien naar 50 bezoekers per kerkdienst

Geplaatst op 17 jun 2021

U zult uit de pers wellicht hebben vernomen dat de regels voor de zondagse kerkdiensten weer wat versoepeld zijn.
De 1,5 meter blijft wel bestaan en het dragen van een mondkapje voorlopig ook, zolang men loopt.
Maar het maximum aantal mag wel omhoog tot maximaal 100, mits de 1,5 meter tussen families wordt gewaarborgd.
We hebben binnen de kerkenraad overlegd en ook met de gereformeerde kerk in Sleeuwijk en gezamenlijk hebben we besloten het aantal bezoekers per dienst de komende weken te verhogen naar het maximale aantal dat in de kerkzaal past als families 1,5 meter afstand houden. In ons kerkgebouw kunnen we dan tot 50 bezoekers doorgroeien in de komende weken.
Aanmelden kan tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag bij Cees Reemst per e-mail naar rfs@planet.nl of telefoon: 06 28 889 223.

We hebben ook overlegd in de kerkenraad en met de gereformeerde kerk over het zingen. Het landelijke advies is dat er weer zachtjes een beetje gezongen kan worden. Beide kerkenraden hebben besloten daar de komende weken nog heel terughoudend mee te zijn. Bijvoorbeeld hoogstens bij het slotlied zachtjes meezingen, maar verder nog niet. Het voorzingen door vier zangers blijft daarom voorlopig.

Met vriendelijke groet,
Gijsbert van der Beek