Kerk-Anders Duurzaamheid – een daad van naastenliefde 14 februari 2024

Geplaatst op 25 jan 2024

Duurzaamheid – een daad van naastenliefde

 

Datum                       : woensdag 14 februari 2024

Tijd                 : 20.00 uur

Plaats             : Koren-aar

Leiding           : Marjolein Tiemens-Hulscher

 

We hebben gemerkt dat we op een punt zijn aanbeland dat de planeet onze moderne

levensstijl niet langer kan dragen. De roep om duurzaamheid is dan ook groot en urgent. Duurzaamheid wordt nog wel eens afgedaan als een technische kwestie waarvoor oplossingen worden gezocht en verwacht in nieuwe technologieën. Maar in de diepste zin heeft duurzaamheid te maken met hoe we omgaan met aarde en al haar bewoners. In de zoektocht om de aarde leefbaar te houden, ook voor toekomstige generaties, worden we uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe manieren van verstaan van de plaats en de rol van de mens in het grote geheel. Ons mens- en wereldbeeld en de betekenis van het scheppingsverhaal spelen daarbij een grote rol. Immers, als we vandaag de dag het scheppingsverhaal lezen, dan gebeurt dat met een groeiend besef van onze verantwoordelijkheid voor die schepping. Maar wat betekent die verantwoordelijkheid en welke keuzes maken we?

 

Bij mijn zoektocht naar een duurzame levenshouding heb ik ontdekt dat verwondering, het besef van verbondenheid en dankbaarheid hierin onmisbaar zijn. Zij leiden immers tot naastenliefde en compassie. En daar gaat het om bij duurzaamheid. Duurzaamheid is een daad van naastenliefde.

 

Graag neem ik u tijdens de lezing mee bij mijn zoektocht naar een duurzame levensstijl. Aan de hand van een leuke pub quiz kunt u met elkaar in gesprek gaan hoe hier handen en voeten aan te geven.

 

Marjolein Tiemens heeft plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en is 25 jaar

werkzaam geweest in het onderzoek. In 2013 heeft zij GroenGeloven (https://groengeloven.com) opgericht en geeft ze lezingen, workshops en wandelingen op het gebied van geloof en duurzaamheid. Zij combineert haar biologische kennis daarin met de christelijke spiritualiteit.