JJK: Leiderschap, via teams, 21 februari, 10 uur

Geplaatst op 10 feb 2021

Beste jongeren,

De jeugd en jongerenkerk van 21 februari is weer via Teams. Het thema van deze dienst is: Leiderschap. Op de app volgt de link. Zit je niet in de app, mail dan naar jeugd@hervormdsleeuwijk.nl . We hopen jullie allemaal online te ontmoeten! Tot dan!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a930cf963282647c8ac6e97a0fa5f8534%40thread.tacv2/1613757601326?context=%7b%22Tid%22%3a%22abac2b11-41bb-4e79-a4a2-4545aabd5947%22%2c%22Oid%22%3a%228be2f08f-53ab-4915-b11f-e75cec78d70e%22%7d>