Jaarrekeningen 2021 ter inzage en mogelijkheid vragen te stellen

Geplaatst op 05 apr 2022

De kerkenraad heeft in de vergadering van 24 maart de jaarrekeningen voor 2021 van zowel het College van Diakenen als het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld.
Inmiddels zijn ook de controles op de jaarrekeningen uitgevoerd en is alles in orde bevonden.

De volgende stap is nu dat de samenvatting van de beide jaarrekeningen wordt gepubliceerd en dat gemeenteleden minimaal een week de gelegenheid krijgen de jaarrekeningen in te zien en vragen te stellen of opmerkingen te maken. De kerkenraad bespreekt vervolgens de eventuele vragen of opmerkingen met de CvK of de diaconie en stelt daarna de jaarrekeningen vast.
Deze gang van zaken is landelijk zo vastgesteld binnen de Protestantse kerk in Nederland om te zorgen dat alles zorgvuldig en volgens de landelijke richtlijnen gebeurt.
Deze landelijk afgesproken gang van zaken passen we ook in onze gemeente toe.

Daarom treft u hier de samenvatting van de jaarrekening over 2021 van het College van Diakenen aan: Verkort overzicht jaarrekening Diaconie 2021

En hier de samenvatting van de jaarrekening over 2021 van het College van Kerkrentmeesters: Verkort overzicht jaarrekening CvK 2021

Als u de gehele jaarrekening wilt inzien kunt u tot en met woensdag 20 april voor de diaconie een mail sturen naar Gerard van den Berg: berg.gerardvd@gmail.com  en voor de CvK naar Frans Schaddelee: fschaddelee@hetnet.nl. Tot uiterlijk woensdag 20 april kunt u ook vragen of opmerkingen bij hen kwijt.

De jaarrekening voor de diaconie sluit met een overschot van € 2.273.
Dat wordt veroorzaakt door meevallende inkomsten uit collecten. De mogelijkheden van steunverlening waren als gevolg van corona beperkt. In het komende jaar zal de diaconie op een verantwoorde wijze het overschot van 2021 weer inzetten voor goede diaconale doelen.

De jaarrekening van het College voor Kerkrentmeesters sluit met een overschot van € 9.297. Verheugend is dat zowel de opbrengst van Kerkbalans als de opbrengst van de collecten zo’n € 2.000 hoger was dan begroot. De opbrengst uit onroerende zaken was zo’n € 3.000 hoger dan begroot.
De kosten aan de gebouwen waren echter ook hoger dan begroot door de gestegen energieprijzen en door een hogere vaste donatie aan de onderhoudsvoorziening. Het meerjarenonderhoudsplan is namelijk helemaal geupdated volgens de regels die daarvoor thans gelden in onze kerken. Op basis daarvan moest de dotatie aan deze voorziening worden aangepast.
Anderzijds moest volgens de nieuwste regels de afschrijving op de pastorie geschrapt worden en vielen de kosten van de predikantsplaats mee.
Al met al is er in plaats van een begroot tekort van € 3.405 een overschot van € 9.297.

We zijn dankbaar dat we 2021 financieel met een goed resultaat hebben kunnen afsluiten. We danken de kerkrentmeesters en diakenen alsmede de administrateurs Frans Schaddelee (CvK) en Cees Reemst (diaconie) hartelijk voor het vele en goede werk dat ze eraan besteed hebben!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad, Gijsbert van der Beek.