Jaarplanning 2020-2021

Jaarplanning voor het College van Kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente te Sleeuwijk.

Januari
1. Actie Kerkbalans wordt gehouden.
– De voorbereiding wordt besproken in de vergadering van oktober voorafgaand.
– Voor deze actie is een volledig draaiboek samengesteld.
2. Voorbereidingen treffen voor de jaarrekening.

Februari
1. Aanvraag vergunning indienen voor de evt. rommelmarkt.
2. Subsidieaanvraag indienen voor het torenuurwerk.
3. De jaarrekening agenderen.
4. Overleg met de kosters.

Maart
1. Controle van de jaarrekening vaststellen en uitvoeren.
– De jaarrekening aan de kerkenraad aanbieden.
– De jaarrekening ter inzage leggen en vervolgens indienen bij RCBB
– We houden een inspectieronde voor het onderhoud van de panden.
2. Overleg met de Kerk Hulp Verleners. De K.H.V.

April
1. Voorbereiding voor de Solidariteitskas treffen. Alle documenten worden behandeld.
– We maken gebruik van het draaiboek.
2. Overleg voor het onderhoud van de tuinen.
3. Het werkplan (voorheen beleidsplan) wordt tweejaarlijks herzien.
De volgende structurele aanpassing zijn gepland in 2012, 2023.
Tussentijdse aanpassingen zijn soms wenselijk.

Mei
1. Collecte Solidariteitskas aanbieden aan de gemeenteleden.
– Eventueel in de maand juni te houden.
– Aandacht voor het onderhoud van kerktoren (onderhoudscontract), piano, kopieerapparaat, geluidsinstallatie etc. Kortom alle apparatuur.
2. Overleg met de organisten voor het samenstellen van het orgelrooster voor de tweede
helft van het jaar
3. Als er tijdig opslagruimte kan worden gevonden en er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, houden we een rommelmarkt op de zaterdag voor Moederdag.

Juni
1. De halfjaarlijkse financiƫle back-up.
– De administrateur verzorgt een eenvoudige financiĆ«le opstelling.
2. Eventuele voorbereiding van het tweejaarlijkse vrijwilligersavond.
– De vrijwilligersavonden worden gehouden 2021, 2023, 2025 etc.
3. Het beheersplan wordt jaarlijks herzien.

Juli
1. Het meerjaren onderhoudsplan moet herzien worden vanwege de opstelling van de begroting voor het komende jaar.

Augustus
1. In deze maand is er geen vergadering gepland.

September
1. Agenderen van de dankdagcollecte. Volgens het draaiboek uitvoeren.
2. De begroting agenderen.
– Vervolgens ter inzage leggen aan de gemeente of bespreken op een gemeentezondag.
– Aanbieden aan de Kerkenraad ter goedkeuring.
– We houden een inspectieronde voor het onderhoud van de panden.

Oktober
1. De actie Kerkbalans voorbereiden. Alle documenten worden behandeld.
2. Aanvraag kerstmarkt indien van toepassing.
3. Eindejaarscollecte voorbereiden.

November
1. De begroting indienen bij RCBB
2. De Eindejaarscollecte volgens het draaiboek uitvoeren.
– De documenten worden vastgesteld en gereed gemaakt.
3. Overleg met de organisten voor het samenstellen van het orgelrooster voor de eerste helft van het nieuwe jaar.
4. Het jaarplan (jaarplanning) wordt herzien

December
1. De Eindejaarscollecte wordt gehouden.
2. Er wordt deze maand niet vergaderd.

In september wordt de tweejaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor alle vrijwilligers, die een taak vervullen voor het College van Kerkrentmeesters.

Sleeuwijk, maart 2020