Het tuinonderhoud

Een goed onderhouden tuin is voor elk huis of gebouw een sieraad.
Dat geldt ook voor de tuin rondom de kerkelijke gebouwen.

Voorheen werd het gazon bedrijfsmatig verzorgd door een hovenier.
Zodra hij even tijd had werd het gazon gemaaid. Het gemaaide gras – dat vaak al te lang was – werd niet afgevoerd. En daardoor was het minder fraai om te zien.
Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd en daaruit is naar voren gekomen, dat de komende jaren het gazon in eigen beheer wordt verzorgd.
Twee ambitieuze vrijwilligers hebben deze taak op zich genomen. En dat is duidelijk zichtbaar geworden.
Het gazon wordt gemaaid als de weersomstandigheden gunstig zijn en daar waar het gazon extra onderhoud verdient, wordt het ook uitgevoerd.
Het gazon laat ook dit jaar een veel mooiere aanblik zien. En bovendien is het zeer kostenbesparend. Het College van Kerkrentmeesters is dan ook heel blij met de aanpak van beide heren.
De donderdagploeg snoeit de heg.
Al met al een duidelijke verfraaiing rond de kerkelijke gebouwen.

Het tuinonderhoud van de pastorie Vlierdreef 31 wordt door onze predikant verzorgd.

Heeft u ook groene vingers? Laat het even weten. Veel handen maken licht werk.