herdertjestocht uitgesteld

Geplaatst op 17 nov 2021

Beste gemeente,

Op initiatief van VEG de Burcht zijn de kerken in Sleeuwijk (naast VEG de Hervormde gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk Sleeuwijk) gestart met het organiseren van een gezamenlijke kerstactie. Hierbij zijn in dit geval vooral diegenen betrokken die werken in de zondagsschool of de kindernevendienst. Omdat we al voorzien dat we niet met veel kinderen een binnen activiteit kunnen houden komen we uit op een herdertjestocht. We maken dan een wandeling van ongeveer een uur en we zorgen dat er onderweg allerlei tafereeltjes uit het Kerstverhaal live te zien zijn. Heel enthousiast gaan de werkgroepen aan de slag en begin van deze maand ligt er een compleet draaiboek klaar om uitgerold te worden.

Helaas beginnen de coronabesmettingen ondertussen heftig op te lopen. Op de vergadering van 15 november moeten we jammer genoeg constateren dat wij als organisatie niet kunnen garanderen dat de tocht corona proof zal zijn. Dit ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we ingebouwd hebben. We durven er niet van uit te gaan dat er begin december versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd zullen worden. Daarom hebben we besloten de tocht uit te stellen tot het Kerstfeest van 2022. Gelukkig zijn de voorbereidingen zijn niet voor niets geweest.

We hebben ervaren dat we onderling heel prettig en constructief actie kunnen ondernemen. Het plan voor de tocht ligt kant en klaar op de plank. We kijken dan ook uit naar volgend jaar en een volgend project, misschien al wel rondom het Paasfeest van volgend jaar.

Ondertussen wensen wij u en jou alvast een mooi/gezegend Kerstfeest.

Namens alle vrijwilligers,

Joke van der Beek