Gemeentemiddag – aanmelden / praktische zaken

Geplaatst op 01 jun 2022

Over twee weken is het zover! Velen van u hebben zich al aangemeld voor 18 juni maar er kunnen nog meer mensen bij! In de Koren-aar ligt een inschrijfformulier (op de tafel bij het luik van de keuken) waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u komt, welke programmaonderdelen u wilt bijwonen en of u aan de afsluitende maaltijd meedoet. Vragen kunt u stellen aan degene die bij het inschrijfpunt staat. Inschrijven kan ook via info@hervormdsleeuwijk.nl of telefonisch bij Joke van der Beek: 06 44 63 01 28. Informatie vindt u op de website van onze kerk en in de vorige gemeentebrief.

Nog wat praktische zaken:

  • Neemt u voor het bloemschikken een eigen vaasje (klein/middelmaat) mee met uw naam erop. Een snoeischaar is handig om de stelen eventueel in te korten.
  • Voor het hutten bouwen van het kinderprogramma zoeken we stokken van 2 à 3 meter, lakens/doeken/oude gordijnen en een vuurkorf met onderplaat voor het broodjes bakken. Wanneer u stokken, doeken of een vuurkorf hebt kunt u bellen met Elly de Munnik, 06 53765918. Bij haar kunt u de spullen inleveren: Smalle Vliet 7
  • Op 18 juni ’s morgens worden de ruimtes van de Koren-aar klaargemaakt voor de gemeentemiddag. We zoeken hiervoor mensen die aardig kunnen sjouwen en/of die handig zijn. Wie zich aangesproken voelt is hartelijk welkom, de koffie staat om 10 uur voor u klaar!