Pastoraat

Geplaatst op 15 jun 2019

Bij het woord pastoraat denkt u misschien aan een dominee of ouderling die op huisbezoek gaat of aan een pastoor die een gesprek heeft met een stervende, aan een predikante in een verzorgingshuis die bezoeken aflegt of aan een pastor, die verbonden is aan een pastoraal centrum en die praat met een echtpaar dat problemen heeft.

Inderdaad, dit zijn voorbeelden van pastoraat. Alleen: ze suggereren dat pastoraat de taak is van door de kerk aangestelde en betaalde theologen. Onze gemeente ziet echter de pastorale taak veel ruimer. Wij zeggen: pastoraal werk is de opdracht van ieder mens, die op een of andere wijze door geloof geraakt is en in het bijzonder door de persoon van Jezus van Nazaret.

Pastoraat is dus naar ons idee een taak van velen. En misschien is het ook een taak voor u of jou, die dit leest.

In het woord pastoraat zit het latijnse woord ‘pastor’, dat herder betekent. Voor ons, moderne mensen, is een herder een tamelijk vage figuur, maar het is evengoed wel duidelijk wat een herder doet: meetrekken met de dieren, waken, de weg zoeken, helpen om plaatsen te zoeken waar voedsel en water is, verdwaalde beesten opzoeken; een herder moet dapper en trouw zijn. Bijbels gezien is een herder van mensen iemand die, in de lijn van Jezus, de groter herder, aandacht en zorg aan mensen besteedt, opdat het wél gaat.

De in 2008  overleden studentenpastor J. van Kilsdonk vertelde, in een interview over zijn pastorale werk, speciaal met het oog op angst, o.a. het volgende: ‘Ik heb geen boodschap. Ik heb slechts één talent: elke ontmoeting met iemand is voor mij alsof ik voor het eerst een mens ontmoet. Ik leef met de ogen van een kind, volledig geconcentreerd op het nu, het detail. Ik zie alleen de mens die ik tegenkom en in deze ontmoeting openbaart de ander de menselijke majesteitelijkheid voor mij…Ik heb geen boodschap. Ik vergezel. Angst vraagt immers om gezelschap, geeft toch de plicht tot actuele nabijheid. De vertedering van het vergezellen geeft mij diepe vrede. Het gezicht dat vraagt om dienstbaarheid, om eerbied, daarin alleen toont zich God’.

Je hoeft deze gedachtengang niet eens helemaal te onderschrijven, maar duidelijk is wel dat een kenmerk van goed pastoraat is dat er een werkeljke communicatie aan de gang. Het hoe is belangrijker dan het wat. Van werkers in het pastoraat, van ons, mag je verwachten dat deze de ander echt verstaan en dat zij heel betrokken zijn en een klimaat scheppen waarin dingen ‘opengaan’ en ontdekkingen worden gedaan. Wij zijn van mening dat het niet in de eerste plaats van betekenis is of je als pastoraal werker het goede antwoord weet alle vragen en altijd verstandig en wijs weet te reageren.

Niet wát een pastoraal werker weet te vertellen is het beslissende, maar hóe je met de ander communiceert.

De pastorale ouderlingen hebben Hervormd Sleeuwijk in drie wijken verdeeld. Hier kunt u de wijkindeling zien en wie per wijk de pastoraal ouderling is en wie de pastorale medewerkers:Nieuwe-indeling-wijken-voor-het-pastoraat-vanaf-2023

Overlijden
Familieleden van de overledene nemen in eerste instantie contact op met onze predikant. Is deze niet bereikbaar, dan wordt contact opgenomen met één van de contactpersonen in geval van overlijden van een gemeentelid of de ouderling algemene dienst.
In het volgende document kunt u alle informatie vinden: Hoe kom ik na het overlijden van een dierbare in contact met de kerk

Wensen met betrekking tot een uitvaart kunt u invullen in het hier te downloaden Uitvaartwensenformulier .