Diaconie

Geplaatst op 15 jun 2019

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk.
Dat betekent, dat diaconaat niet alleen een taak is van een onderdeel van de kerk, de diakenen, maar een zaak is die heel de gemeente raakt.
De diaconie wil de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder weg.
Hierbij gaat het om de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid.

Barmhartigheid: helpen waar iemand in de knel, in de problemen zit.
Gerechtigheid: ervoor proberen te zorgen, dat de omstandigheden waar iemand (een persoon of een groep) de dupe van is, veranderd worden.
Helpen waar geen helper is, maar ook proberen te bewerkstelligen dat iemand geen hulp meer nodig heeft.

 

Het college van diakenen bestaat uit:

Marianne Hartman (voorzitter) 0183 – 302346
Gerard van den Berg (secretaris/penningmeester) 0183 – 303574

Ella van Weverwijk
Rosalie Herkelman

 

Vanuit de diaconie zijn verschillende contactpersonen aangesteld voor diverse aandachtsgebieden en wel:

Contact met gemeente inzake sociale zaken

Vluchtelingenwerk-gehandicaptenzorg-minimabeleid

Werelddiaconaat

Interkerkelijke Stichting ISDD (Interkerkelijke Stichting Diaconale Doeleinden) en Altenahove

 

Ouderenwerk

Pannenkoekenmaaltijden

Eens per twee jaar een gezamenlijke voorjaarsactiviteit met de ouderen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem

High Tea

Gezamenlijke Kerstviering met de ouderen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem

WMO

 

 

Activiteiten voor ouderen

Bezoekwerk ouderen
Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden uitgenodigd om met de ouderen die in dezelfde periode jarig jaar gezamenlijk hun verjaardag te vieren in de Koren-aar. Bij nieuw ingekomen gemeenteleden brengt de wijkmedewerkster in overleg met de wijkouderling een bezoek met een bloemetje.

Ook bij geboorte wordt een attentie en een bezoekje gebracht. De kosten van alle attenties worden door de diaconie gedragen.

Kerstviering voor ouderen
De kerstviering wordt gezamenlijk georganiseerd door het gereformeerde en hervormde College van Diakenen, in samenwerking met de wijkmedewerkers. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, wordt persoonlijk uitgenodigd. Eventueel vervoer wordt door de diaconie geregeld.

Voorjaarsactiviteit
Deze activiteit wordt één keer per twee jaar georganiseerd door het gereformeerde en hervormde College van Diakenen. De activiteit vindt in de regel plaats in de maand mei/juni.

 

Wilt u de diaconie financieel ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van diaconie Hervormd Sleeuwijk.