Kerkenraad

Geplaatst op 24 jan 2019

De kerkenraad is het beleidsbepalend orgaan van onze gemeente. Zij vergadert gewoonlijk eenmaal per twee maanden. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Samenstelling kerkenraad

Moderamen
Ds. Adrian Blom, predikant
Gijsbert van der Beek, voorzitter
Elly de Munnik-Hartman, scriba
Marianne Bouman-Stoop, ouderling algemene dienst

Pastoraal ouderlingen
Joke van der Beek-Zijderveld

Jeugdouderlingen
Martina Udo-Bos

Ouderling kerkrentmeesters
Martin Boot
Frank van Heelsum
Cees Reemst

Diakenen
Gerard van de Berg (secretaris)
Marianne Hartman-Duizer
Rosalie Herkelman
Ella van Weverwijk

Beleidsplan en plaatselijke regeling

Eenmaal per vier jaar stelt de kerkenraad een beleidsplan op. Hier vindt u het meest recente beleidsplan: Beleidsplan 2019-2023

In de plaatselijke regeling worden veel praktische zaken die aan de orde zijn binnen onze gemeente beschreven. De meeste recente versie vindt u hier:  Plaatselijke regeling juni 2017

Bereikbaarheid van de kerkenraad

Per e-mail is de kerkenraad als volgt te bereiken:

  • de scriba: scriba4254@gmail.com
  • de voorzitter: kerkenraad@hervormdsleeuwijk.nl

Vergaderschema van de kerkenraad in 2023-2024

Hier vindt u het vergaderschema van de kerkenraad en het moderamen in 2023-2024:
Vergaderschema HG Sleeuwijk 2023-2024