Kerkbladen

Geplaatst op 13 sep 2019

KERKKLANKEN
Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen.
Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij de scriba of rechtstreeks bij Maarten de Heus

e-mail: kerknieuws@live.nl

Een abonnement kost nu € 22,50 per jaar. Voor opgave abonnement:

Financiële Administratie KERKKLANKEN

De heer F. Schaddelee
Nieuwe Es 211
4254 AW Sleeuwijk
e-mail: fschaddelee@hetnet.nl