Jeugd

Geplaatst op 30 okt 2021

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

Jeugdwerk Hervormde gemeente

In de Hervormde gemeente staan (elke) zondag enthousiaste vrijwilligers klaar voor de kinderen.

Crèche De crèche wordt gehouden voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het maakt het mogelijk voor ouders met jonge kinderen om samen de ochtenddienst bij te wonen.

Zondagsschool

Elke zondagmorgen, met uitzondering van sommige bijzondere diensten, is er tijdens de kerkdienst zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Tijdens de zondagsschool wordt er gewerkt volgens de methode Kind op Zondag.

Gezamenlijk jeugdwerk

Het gezamenlijk jeugdwerk binnen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderlingen.

Voor de Hervormde gemeente zijn dit:
Martina Udo

Voor de Gereformeerde kerk zijn dit:
Simone Burgers
Dirk Duijster

Onder het gezamenlijk jeugdwerk vallen:

Kerk op schoot

 

Een Kerk op Schoot viering is een laagdrempelige gericht op het jonge kind. In een Kerk op Schoot-viering wordt een bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een “belevingselement”. We streven er bij Kerk op Schoot naar om meerdere zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen vinden plaats in de kerk, zodat de kinderen bekend raken met het kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer. Na afloop drinken we wat met elkaar, zodat ook de ouders elkaar kunnen spreken en ontmoeten.

Jeugdclubs

Van september tot en met april is er elke week (behalve in de vakanties) club! De club is er voor alle leeftijden van de groepen 4 t/m 8 van de basisschool. Elke clubavond beginnen we met een stukje van een verhaal uit de bijbel of een gebed, of zingen we een liedje. Daarna kan het van alles zijn! Knutselen, spelletjes, zingen, en gewoon gezellig met elkaar zijn!

Klik hier voor meer informatie

VIP Club

Voor jongeren van het voortgezet onderwijs wordt er één vrijdagavond per twee weken een gezellige avond georganiseerd. Gekke spelletjes, lekker bijkletsen, karaoke, samen een driegangendiner in elkaar zetten, tafelvoetbal, het kan allemaal zomaar gebeuren. Elke avond heeft een thema aan de hand waarvan we allerlei spellen en activiteiten zullen gaan doen. Plezier gegarandeerd!

Klik hier voor meer informatie.

Jeugd- en Jongerenkerk (JJK)

Elke derde zondag van de maanden september t/m juni wordt een speciale dienst voor jongeren van het voortgezet onderwijs gehouden.

Aanvang 10.00 uur.

De diensten worden om en om in de Koren-aar en de Skybox gehouden.

Hieronder vind je het programma voor 2023/2024

Programma 2023-2024

17 september Skybox Leon/Hendrika
15 oktober Korenaar Adrian/Marjolein
19 november Skybox Corne/Inge
17 december Korenaar Jeugdouderlingen
21 januari Skybox Leon/Hendrika
18 februari Korenaar Inge /Marjolein
17 maart Skybox Corne/Simone
21 april Korenaar Leon/Hendrika
19 mei Skybox Corne/Dirk
16  juni Korenaar Inge/Marjolein

Voor de onderlinge communicatie gebruiken we de Jeugd en Jongerenkerk groepswhatsapp. Je hoeft alleen maar je telefoonnummer door te geven om er ook in te willen komen. De jeugdouderlingen treden op als contactpersoon.

Weet je een leuk onderwerp waar we het over kunnen hebben. Geef het aan ons door. Dan willen we dat graag gaan uitwerken!