Geldzaken

Geplaatst op 30 okt 2021

Rekeningnummer van de CvK:

NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk.

Rekeningnummer van de Diaconie:

NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk.

De collectebonnen.
Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Het betalingsbewijs kunt u gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Er zijn kaarten van € 15,00 en € 25,00 te bestellen.
De kaart van € 15,00 is verdeeld in 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.
De kaart van € 25,00 bestaat uit 20 bonnen van € 1,25.
U kunt de bestelling opgeven door het bedrag (of een veelvoud) over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk
De bonnen worden thuis bezorgd.

Overige financiële informatie is terug te vinden op de ANBI pagina.