College van Kerkrentmeesters

Geplaatst op 30 okt 2019

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken.

Vanaf september 2022 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zes leden.
Wij willen ons aan u voorstellen.
Dhr. Frank van Heelsum – ouderling-kerkrentmeester (voorzitter)
Dhr. Martin Boot – ouderling-kerkrentmeester (secretaris)
Dhr. Cees Reemst – ouderling-kerkrentmeester (penningmeester)

Mevr. Agnes Kurpershoek – kerkrentmeester (tweede secretaris)
Dhr. Bas Udo – kerkrentmeester (ledenregistratie en beheerder Koren-aar)
Dhr. Peter Harteveld – kerkrentmeester

Dhr. Frans Schaddelee verzorgt de financiële administratie.

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw bericht wordt door de secretaris ontvangen, die uw e-mail zal beantwoorden.

Zonder de vele vrijwilligers is het voor het College van Kerkrentmeesters onmogelijk om alle taken uit te voeren.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het vele werk wordt gedaan. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

Als u op de gekleurde tekst klikt, verschijnt de gewenste pagina.

Op dit moment zijn onze vrijwilligers:
De onderhoudsploeg op donderdag
De dames van de Koren-aar
De collectanten voor onze gemeente
De kosters
De organisten
Het tuinonderhoud

Heeft u ook interesse om mee te werken? We vullen de lijsten graag aan.

Uiteraard heeft u belangstelling voor de financiële situatie van onze gemeente.
De onderstaande documenten geven een overzicht.

Financiële gegevens.
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020.
Jaarrekening 2021.

ANBI 2019
ANBI 2020.

Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022

Na het openen ziet u het betreffende documenten in beeld verschijnen.
Deze documenten kunt u eventueel ook uitprinten.

U kunt eveneens de onderstaande documenten inzien.
Vergaderschema van de kerkrentmeesters voor 2022
De wijkindeling
De jaarplanning

Uiteraard hebben we gedurende het jaar ook alle aandacht voor het onderhoud.
Orgelrenovatie.
Vloerbedekking Koren-aar
Ander onderhoud

Om alle kosten te kunnen betalen is het noodzakelijk dat u financieel bijdraagt.
Daarom geven wij u een overzicht van onze jaarlijkse collectes.

Dankdagcollecte 2021
Eindejaarscollecte 2021
Actie Kerkbalans 2022
Solidariteitskas 2022
Collectes erediensten

Adresgegevens van de kerkelijke gebouwen.

Verhuur- en consumptieprijzen per 1 juli 2022

Zodra er wijzigingen worden opgenomen, kunt u dat onmiddellijk hieronder zien.
De informatie over Dankdag is aangepast per 12 oktober 2021.
De Eindejaarscollecte is bijgewerkt op 13 november 2021
Het vergaderschema van het College van Kerkrentmeesters is ge-update.

Met deze aanpak hopen wij u steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons per e-mail bereiken op kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier.
Het College van Kerkrentmeesters.