College van Kerkrentmeesters

Geplaatst op 30 okt 2019

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken.

Vanaf september 2020 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zeven leden.
Wij willen ons aan u voorstellen.
Dhr. Martin Boot – ouderling-kerkrentmeester (voorzitter)
Dhr. Frank van Heelsum – ouderling-kerkrentmeester (tweede voorzitter)

Dhr. Henk van Diest – kerkrentmeester (secretaris)
Mevr. Agnes Kurpershoek – kerkrentmeester (tweede secretaris)
Dhr. Bas Udo – kerkrentmeester (penningmeester, ledenregistratie en beheerder Koren-aar)
Dhr. Gert van Oort – kerkrentmeester
Dhr. Peter Harteveld – kerkrentmeester

Dhr. Frans Schaddelee verzorgt de financiële administratie.

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw bericht wordt door de secretaris ontvangen, die uw e-mail zal beantwoorden.

Zonder de vele vrijwilligers is het voor het College van Kerkrentmeesters onmogelijk om alle taken uit te voeren.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het vele werk wordt gedaan. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

Als u op de gekleurde tekst klikt, verschijnt de gewenste pagina.

Op dit moment zijn onze vrijwilligers:
De onderhoudsploeg op donderdag
De dames van de Koren-aar
De collectanten voor onze gemeente
De kosters
De organisten
Het tuinonderhoud

Heeft u ook interesse om mee te werken? We vullen de lijsten graag aan.

Uiteraard heeft u belangstelling voor de financiële situatie van onze gemeente.
De onderstaande documenten geven een overzicht.

Financiële gegevens.
Jaarrekening 2019
ANBI 2019
Begroting 2020

Na het openen ziet u het betreffende documenten in beeld verschijnen.
Deze documenten kunt u eventueel ook uitprinten.

U kunt eveneens de onderstaande documenten inzien.
Vergaderschema van de kerkrentmeesters voor 2021
De wijkindeling
De jaarplanning

Uiteraard hebben we gedurende het jaar ook alle aandacht voor het onderhoud.
Orgelrenovatie.
Vloerbedekking Koren-aar
Ander onderhoud

Om alle kosten te kunnen betalen is het noodzakelijk dat u financieel bijdraagt.
Daarom geven wij u een overzicht van onze jaarlijkse collectes.

Dankdagcollecte 2020
Eindejaarscollecte 2020
Actie Kerkbalans 2020
Solidariteitskas 2020
Collectes erediensten

Adresgegevens van de kerkelijke gebouwen.

Zodra er wijzigingen worden opgenomen, kunt u dat onmiddellijk hieronder zien.
De Dankdagcollecte is gewijzigd op 5 oktober 2020
De financiële gegevens zijn gewijzigd op 5 oktober 2020
De samenstelling van het College is aangepast op 15 oktober 2020
De pagina van de kerkbladen is gewijzigd op 28 oktober 2020
De Eindejaarscollecte is aangepast op 28 oktober 2020
Het vergaderschema voor 2021 is gewijzigd op dinsdag 10 november


Met deze aanpak hopen wij u steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Wij wensen u veel leesplezier.
Het College van Kerkrentmeesters.