Gemeente

Rekeningnummer van de CvK:

NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk.

Rekeningnummer van de Diaconie:

NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk.

De collectebonnen.
Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Het betalingsbewijs kunt u gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Er zijn kaarten van € 15,00 en € 25,00 te bestellen.
De kaart van € 15,00 is verdeeld in 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.
De kaart van € 25,00 bestaat uit 20 bonnen van € 1,25.
U kunt de bestelling opgeven door het bedrag (of een veelvoud) over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk
De bonnen worden thuis bezorgd.

Overige financiële informatie is terug te vinden op de ANBI pagina.

Geldzaken

Rekeningnummer van de CvK: NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk. Rekeningnummer van de Diaconie: NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk. De collectebonnen. Het is mogelijk om collectebonnen te...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

College van Kerkrentmeesters

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken. Vanaf september 2022 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zes...lees verder

Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dat betekent, dat diaconaat niet alleen een taak is van een onderdeel van de kerk, de diakenen, maar een zaak is die heel de gemeente raakt. De...lees verder

pastoraat

Pastoraat

Bij het woord pastoraat denkt u misschien aan een dominee of ouderling die op huisbezoek gaat of aan een pastoor die een gesprek heeft met een stervende, aan een predikante in een verzorgingshuis die bezoeken aflegt of aan een pastor,...lees verder

Kerkenraad

De kerkenraad is het beleidsbepalend orgaan van onze gemeente. Zij vergadert gewoonlijk eenmaal per maand. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording...lees verder