Gemeente

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken.

Vanaf september 2020 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zeven leden.
Wij willen ons aan u voorstellen.
Dhr. Martin Boot – ouderling-kerkrentmeester (voorzitter)
Dhr. Frank van Heelsum – ouderling-kerkrentmeester (tweede voorzitter)

Dhr. Henk van Diest – kerkrentmeester (secretaris)
Mevr. Agnes Kurpershoek – kerkrentmeester (tweede secretaris)
Dhr. Bas Udo – kerkrentmeester (penningmeester, ledenregistratie en beheerder Koren-aar)
Dhr. Gert van Oort – kerkrentmeester
Dhr. Peter Harteveld – kerkrentmeester

Dhr. Frans Schaddelee verzorgt de financiële administratie.

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar kerkrentmeesters@hervormdsleeuwijk.nl.
Uw bericht wordt door de secretaris ontvangen, die uw e-mail zal beantwoorden.

Zonder de vele vrijwilligers is het voor het College van Kerkrentmeesters onmogelijk om alle taken uit te voeren.
Samen kunnen we er voor zorgen dat het vele werk wordt gedaan. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

Als u op de gekleurde tekst klikt, verschijnt de gewenste pagina.

Op dit moment zijn onze vrijwilligers:
De onderhoudsploeg op donderdag
De dames van de Koren-aar
De collectanten voor onze gemeente
De kosters
De organisten
Het tuinonderhoud

Heeft u ook interesse om mee te werken? We vullen de lijsten graag aan.

Uiteraard heeft u belangstelling voor de financiële situatie van onze gemeente.
De onderstaande documenten geven een overzicht.

Financiële gegevens.
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020.
ANBI 2019
ANBI 2020.
Begroting 2020
Begroting 2021

Na het openen ziet u het betreffende documenten in beeld verschijnen.
Deze documenten kunt u eventueel ook uitprinten.

U kunt eveneens de onderstaande documenten inzien.
Vergaderschema van de kerkrentmeesters voor 2022
De wijkindeling
De jaarplanning

Uiteraard hebben we gedurende het jaar ook alle aandacht voor het onderhoud.
Orgelrenovatie.
Vloerbedekking Koren-aar
Ander onderhoud

Om alle kosten te kunnen betalen is het noodzakelijk dat u financieel bijdraagt.
Daarom geven wij u een overzicht van onze jaarlijkse collectes.

Dankdagcollecte 2021
Eindejaarscollecte 2020
Actie Kerkbalans 2021
Solidariteitskas 2020
Collectes erediensten

Adresgegevens van de kerkelijke gebouwen.

Zodra er wijzigingen worden opgenomen, kunt u dat onmiddellijk hieronder zien.
De informatie over Dankdag is aangepast per 12 oktober 2021.
Het vergaderschema van het College van Kerkrentmeesters is ge-update.

Met deze aanpak hopen wij u steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Wij wensen u veel leesplezier.
Het College van Kerkrentmeesters.

 

College van Kerkrentmeesters

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken. Vanaf september 2020 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zeven...lees verder

Kerkbladen

Kerkbladen

Kerkklanken. Kerkklanken is het kerkblad van het werkverband Woudrichem en verschijnt één keer per veertien dagen. Berichten ter publicatie in Kerkklanken kunt u inleveren bij de scriba of rechtstreeks bij Maarten de Heus. E-mail: kerknieuws@live.nl Een jaarabonnement kost € 22,50...lees verder

Kerk hulpverleningsteam

Zoals u weet beschikt onze Hervormde Gemeente over een K.H.V. team. Om aan u te informeren wat wij doen hebben wij hieronder onze doelstellingen en taken weergegeven zoals ze zijn opgenomen als onderdeel van het ontruimingsplan. Tevens hierbij het ontruimingsplan wat...lees verder

Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dat betekent, dat diaconaat niet alleen een taak is van een onderdeel van de kerk, de diakenen, maar een zaak is die heel de gemeente raakt. De...lees verder

pastoraat

Pastoraat

Bij het woord pastoraat denkt u misschien aan een dominee of ouderling die op huisbezoek gaat of aan een pastoor die een gesprek heeft met een stervende, aan een predikante in een verzorgingshuis die bezoeken aflegt of aan een pastor,...lees verder

Kerkenraad

De kerkenraad is het beleidsbepalend orgaan van onze gemeente. Zij vergadert gewoonlijk eenmaal per maand. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om verantwoording...lees verder

Koren-aar

De bijgebouwen die onder deze naam worden geëxploiteerd, zijn gebleken uitermate functioneel te zijn. Niet alleen voor ons eigen gemeentewerk, maar ook voor de samenleving ter plaatse. In de Koren-aar zijn 4 zalen voor allerlei activiteiten voor groepen van 5...lees verder