Financiële gegevens

Op deze pagina vindt u alle belangrijke financiële informatie.

De collectebonnen.
Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Het betalingsbewijs kunt u gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Er zijn kaarten van € 15,00 en € 25,00 te bestellen.
De kaart van € 15,00 is verdeeld in 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.
De kaart van € 25,00 bestaat uit 20 bonnen van € 1,25.
U kunt de bestelling opgeven door het bedrag (of een veelvoud) over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk
De bonnen worden thuis bezorgd.

Het coronavirus is voorlopig voorbij.
Fijn, dat het weer mogelijk is tijdens de diensten te kunnen collecteren.
U kunt het collectegeld ook blijvend overmaken op rekeningnr.: NL97RABO0123226333 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Het rekeningnr. van de Diaconie is NL78RABO0368704769 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente Sleeuwijk.

Het verjaardagsfonds.
In de periode rond uw verjaardag wordt u bezocht en er wordt tevens gevraagd om als dank een gift in de collectebus te doen.
Mocht u de bezoekster hebben gemist, dan blijft de mogelijkheid open om uw bijdrage over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Graag onder vermelding van het verjaardagsfonds.

Periodiek giften, schenkingen e.d.
Alle informatie hierover vindt u op de ANBI pagina.

Een kerkgenootschap kan niet bestaan zonder de giften van de gemeenteleden.
Uiteraard geldt dat ook voor onze Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.