Financiële gegevens

Op deze pagina vindt u alle belangrijke financiële informatie.

De collectebonnen.
Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Het betalingsbewijs kunt u gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Er zijn kaarten van € 15,00 en € 25,00 te bestellen.
De kaart van € 15,00 is verdeeld in 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.
De kaart van € 25,00 bestaat uit 20 bonnen van € 1,25.
U kunt de bestelling opgeven door het bedrag (of een veelvoud) over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk
De bonnen worden thuis bezorgd.

Het coronavirus.
Tijdens deze periode kunt u het collectegeld overmaken op rekeningnr.: NL97RABO0123226333 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Het rekeningnr. van de Diaconie is NL78RABO0368704769 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Uiteraard hopen we dat het spoedig weer mogelijk wordt de collectes tijdens een eredienst te houden.

Het verjaardagsfonds.
In de periode rond uw verjaardag wordt u bezocht en er wordt tevens gevraagd om als dank een gift in de collectebus te doen.
Mocht u de bezoekster hebben gemist, dan blijft de mogelijkheid open om uw bijdrage over te maken op rekeningnr.: NL86RABO0368705595 t.n.v. het C.v.K. Hervormde Gemeente Sleeuwijk.
Graag onder vermelding van het verjaardagsfonds.

Periodiek giften, schenkingen e.d.
Alle informatie hierover vindt u op de ANBI pagina.

Een kerkgenootschap kan niet bestaan zonder de giften van de gemeenteleden.
Uiteraard geldt dat ook voor onze Hervormde Gemeente.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.