Evensong op zondagmiddag 17 december in de Hervormde kerk

Geplaatst op 04 dec 2023

De kerk, daar zit muziek in.

Zondag 17 december 17.00 uur Evensong in de Hervormde Kerk

Muziek is niet weg te denken uit de Kerk.

Op velerlei manieren draagt muziek bij aan het gemeentezijn. Op droevige momenten geven muziek en zang troost en op vreugdevolle momenten geven ze uitdrukking aan onze blijdschap.

Muziek in de kerk verbindt ook en geeft de mogelijkheid actief te zijn in de dienst.

Al enige tijd geven Hervormd en Gereformeerd daar samen extra vorm aan onder het motto “De kerk, daar zit muziek in”.

In dat kader is er op zondag 17 december om 17.00 uur een Evensong in de Hervormde Kerk.

Dat is een gezamenlijke dienst van Hervormd en Gereformeerd, nadat er ’s morgens om 10.00 uur een gezamenlijke dienst is geweest in de Ontmoetingskerk.

Een Evensong is al eeuwen oud. Het is een avondgebed in de traditie van de Anglicaanse Kerk. Het wordt meestal gezongen door het koor en daarom ook wel choral evensong genoemd.
Het is een combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary, het orgelstuk, aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.
Het projectkoor Kerkmuziek o.l.v. Henk van Andel zal de meeste liederen zingen, meest in het Engels, maar op de beamer kunt u telkens ook de Nederlandse vertaling zien.
Er zijn natuurlijk ook enkele liederen de we als gemeente samen met het koor zingen.
Het orgel wordt bespeeld door Arie de Bruijn. Hij speelt ook het orgelstuk aan het einde.

De orde van dienst ligt grotendeels vast met vaste onderdelen en is te vinden in het Book of Common Prayer. Het is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper.
De schriftlezingen zijn de lezingen voor deze zondag uit het oecumenische leesrooster.
Centraal staat daarin het visioen van de vrede uit Jesaja 2.
Er is een korte meditatie over de vraag wat dat visioen ons vandaag te zeggen heeft.

Van harte uitgenodigd dus op 17 december om 17.00 uur!

Gijsbert van der Beek en Henk van Andel