Eindejaarscollecte

Geachte gemeenteleden,

Vanaf maandag 14 december a.s. ontvangt u een envelop voor de Eindejaarscollecte.
De begeleidende brief geeft u alle informatie over deze laatste collecte van 2020.

We hopen dat u ook deze collecte succesvol maakt, want de opbrengst komt geheel ten goede aan onze Hervormde Gemeente.
Van harte aanbevolen.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

College van Kerkrentmeesters.