Eindejaarscollecte 2021

Geachte gemeenteleden,

In de maand december wordt de Eindejaarscollecte gehouden.
Voor deze collecte ontvangt u persoonlijk een brief waarin u informatie leest over deze collecte.
Deze brief wordt door de wijkbezorgers verspreid in de week van 13 – 18 december 2021
Zij komen geen antwoord van u ophalen.

Wij vragen u een gift over te maken naar de het College van Kerkrentmeesters.
Belangrijk om te weten is, dat deze collecte volledig ten goede komt aan onze eigen gemeente.

Gezien de vorige jaren wordt deze collecte door de gemeenteleden altijd ruim bedacht.
Ook dit jaar hopen we weer een mooie opbrengst.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
College van Kerkrentmeesters.