Doel van de avondmaalscollecte op 18 juni

Geplaatst op 14 jun 2023

Bericht van de Diaconie

Het doel van de collecte van het avondmaal op 18 juni is de Stichting Hulp met elkaar Altena.

Deze Stichting is onderdeel van het Armoedepact, een initiatief van gemeente Altena met de bedoeling zo mogelijk armoede te bestrijden in Altena en hulp te bieden aan mensen die in een dergelijk situatie zijn komen te verkeren.

De Stichting wil graag inwoners van de gemeente Altena helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid door het bieden van sociale- en praktische ondersteuning en wordt gedaan door vrijwilligers en speciaal opgeleide schuldhulpmaatjes om inwoners van Altena weer perspectief te bieden.

De lokale kerken, waaronder ook de diaconie van onze Hervormde gemeente Sleeuwijk, willen de gemeente daarbij ondersteunen.

Voor het aansturen van de Stichting, het trainen van de schuldhulpmaatjes, het onderhoud van de website enzovoorts, is geld nodig. Daarom doen wij een beroep op u een bijdrage te willen leveren in de collecte van de kerk of door overmaking op de rekening van de Diaconie onder vermelding van Armoedepact.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.