Doel avondmaalscollecte, zondag 12 februari 2023

Geplaatst op 06 feb 2023

Op 12 februari a.s. is het doel van de avondmaalscollecte, Gain Nederland.
Gain Nederland verzorgt onder anderen transporten met hulpgoederen
naar landen als Oekraïne, Moldavië, Roemenië en Libanon. Deze
hulpgoederen bestaan uit voedsel, kleding, medicijnen en speelgoed.
Ook ondersteunt Gain projecten in Zuid-Afrika en Siërra Leone zoals de
bouw van scholen, waterprojecten en schoenendoosacties voor kinderen.
Graag zien wij uw bijdrage tegemoet in de collectezak of door overmaking
van uw gift aan de Diaconie. Dat kunt u doen op het rekeningnummer
van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769, onder vermelding van; Gain Nederland