Doel avondmaalscollecte op de 1e zondag van Advent, 27 november a.s.

Geplaatst op 17 nov 2022

Doel voor de avondmaalscollecte van de diaconie op 27 november a.s. is Stichting De Enghoeve, gevestigd in
Uitwijk. De missie van Stichting De Enghoeve is om door het bieden van dagbesteding, begeleiding en behandeling het voor
velen, volwassenen en kinderen, mogelijk te maken een ‘plekje’ te hebben, waar je je thuis mag voelen, waar je kan
spelen, lachen, huilen, praten, groeien, ontwikkelen. Waar je jezelf mag zijn, mag oefenen met pasverworven sociale
vaardigheden en waar je emoties er gewoon mogen zijn. Waar het individu echt wordt gezien en je als professional
niet geleid wordt door protocollen, verwachtingen, tijdsdruk en financiën. Maar waar er ervaringsgericht aan de slag
wordt gegaan in het hier en nu. Hierdoor kunnen de cliënten in contact komen met anderen, groeien en ontwikkelen.
Zij doen dat met respect voor elkaars grenzen en door het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk te betrekken bij
de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt.
Wij bevelen dit doel van harte aan. Wil u uw gift overmaken per bank? Dan kunt u dat doen op het rekeningnummer
van de diaconie Hervormde kerk: NL78RABO03688704769, onder vermelding van; ‘Stichting De Enghoeve’.
Bedankt voor uw steun.