Witte Donderdag
28 maart 2024

Geplaatst op 26 mrt 2024

 

Liturgie Witte Donderdag 28 maart 2024 (om 19.30 uur)
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Wat goed dat jij er bent’

Orgel: Henk van Andel – Dwarsfluit: Marja van Heelsum- Faber
———————————————————————————————————————
Orgelspel: Adagio – F. Mendelssohn Bartholdy

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 393: alle drie verzen (‘Als ik in deze stille tijd’)

Smeekgebed (Kyrië): Zingen: Lied 1003 alle vijf verzen (‘Stil is de straat’)

Uitleg liturgische schikking

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Johannes 13: 1 – 17

Zingen: Lied 569: alle vier verzen (‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’)

Overweging

Muzikaal moment (orgel/dwarsfluit): Nocturne – K. van Eersel (1944)

Zingen: Lied 1001: alle drie verzen (‘De wijze woorden en het groot vertoon’)

Gebeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen nu Lied 395, alle vier verzen.

Avondmaalsviering

Zingen Lied 395: alle vier verzen (‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’)

Tafelgebed

Zingen wij U toe: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed

Het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Uitdelingswoorden en nodiging

Communie
(dwarsfluit en orgel) 1. Adagio, 2. Lento – M. Blavet (1700-1768)

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging: Lied 422: alle drie verzen (‘Laat de woorden die we hoorden’)

Muziek (dwarsfluit en orgel): Le lutin – M. Blavet