Witte donderdag 14 april 2022

Geplaatst op 11 apr 2022

Liturgie Witte Donderdag 14 april 2022

Dienst van Schrift en Tafel
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Onze kracht is onze kwetsbaarheid’
———————————————————————————————————————

Orgelspel

Binnenkomst ambtsdragers.

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 67:1 en 2 (‘God zij ons gunstig en genadig’)

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Smeekgebed (Kyrië):
Zingen: Lied 1003:1, 3, 4 en 5 (‘Stil is de straat’)

Liturgische schikking

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: Exodus 12: 1 – 13

Zingen: Lied 571:1, 3 en 4 (‘In stille nacht houdt Hij de wacht’)

Johannes 13:1 -17

Zingen: Lied 569: alle vier verzen

Overweging:
Johannes 13:14 De woorden van Jezus: ‘Als ik, jullie heer en jullie meester,
je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 377: alle zeven korte verzen

Gebeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Brood en wijn worden in gereedheid gebracht.

Tijdens deze handelingen wordt gezongen: Lied 389: alle vier verzen

Tafelgebed

Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

V: Laten wij het Onze Vader-gebed zingen: Lied 369b

Communie

Slotlied van Dankzegging: Lied 422 alle drie verzen (‘Laat de woorden die wij hoorden’)

Wij verlaten de kerk onder orgelspel