Vesperdienst 16 april 2023

Geplaatst op 12 apr 2023

Vesper

2e zondag van Pasen
Quasi modo geniti infantes

Nederlands Hervormde Kerk te Sleeuwijk

16 april 2023, 16.00 uur

Liturg: Joke van der Beek
Projectkoor Kerkmuziek
o.l.v. Henk van Andel
Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

Stilte

Klokgelui

Koorgebed tekst: Henk de Winter, melodie: Eric Jan Joosse

Welkom

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

Samenzang: Op wat ons heilig is
(79 uit: ‘De weg die je goeddoet’, Andries Govaart)
tekst: Andries Govaart, melodie: Jetty Podt

DE SCHRIFT
De Bijbelteksten in deze liturgie komen van debijbel.nl, vertaling NBV21

Koor: Psalm 81
antifoon
Blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan.

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.
Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,
want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.
Daartoe verplichtte Hij Jozef,
toen Hij optrok tegen Egypte.
Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.
Riep je om hulp, Ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela
“Hoor, mijn volk, Ik moet je vermanen,
Israël, luister naar Mij.
Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
Ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, Ik zal hem vullen.”
Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van Mij weten.
Toen liet Ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.
Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
Spoedig zou Ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.
Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
Maar Israël zou Hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou Ik spijzigen met honing uit de rots.’

Antifoon:
Blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan.

Genesis 8: 6-16

Johannes 20: 19-23

1 Petrus 1: 3-9

Samenzang: Zing voor de God die vreugde geeft
208 uit Govaart: ‘De weg die je goeddoet’
tekst: Andries Govaart, melodie: Becker-psalter 1661, Psalm 81

Moment van inkeer en verstilling
Korte meditatie.

Koor: Magnificat (Lofzang van Maria) Muziek: Ralph Vaughan Williams

My soul doth magnify the Lord and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:

For he hath regarded the lowliness of his handmaiden.
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

For behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

For he that is mighty hath magnified me and holy is his name.
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

And his mercy is on them that fear him throughout all generations.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

He hath put down the mighty from their seat and hath exalted the humble and meek.
heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.

He hath filled the hungry with good things and the rich he hath sent empty away.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

He remembering his mercy hath holpen his servant Israel as he promised to our forefathers, Abraham and his seed for ever.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost; as it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end.
Amen.
Ere zij aan de Vader, en aan de Zoon en aan de Heilige Geest; zoals het was in den beginne, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

GEBEDEN
Avondgebed
Voorbede
Allen: responsie, Liedboek ’13-368f

Voorganger:
En hoor ons in de stilte,
als we ieder voor zich en gedragen door onze gemeenschap,
aan U voorleggen wat een ander voor ons niet verwoorden kan.
Koor: LB’13-369a, Onze Vader.

MUZIEK
Koor: Motet Haec dies tekst: Jesaja 66:10a, 11, muziek: William Byrd

Haec dies quam fecit Dominus
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
exultemus et laetemur in ea,
laat ons jubelen en ons erom verheugen,
alleluia
halleluja.

Samenzang Liedboek ’13-655
tekst: Willem Barnard, melodie: Frits Mehrtens

ZEGENBEDE

AFSLUITEND ORGELSPEL
Ciacona in G Georg Muffat (1653 – 1704)

Muziek gedeeltelijk uit: Muziek in Liturgie 2 – Centrum voor de Kerkzang
Samenstelling en teksten © Kerkzang.nl tenzij anders vermeld.